Jag är åter helgen 9 till 11 december.

Tjänster

Harstena Båttaxi & Sjötransporter AB

Vi kan erbjuda:

*Taxibåtsresor för max 12 personer.
*Även kvällstid, hem från festen etc.
*Gruppresor
*Företagsevent
*Lättare leveranser & transport av gods.
mm.

/