Midsommar: Jag tar lite midsommarledigt från midsommarafton kl.12 till midsommardagen Kl 12

Hållplats Fyrudden

Detta är vår normala angöringsplats i hamnen

Hållplatsen i Fyrudden
/