Hållplats Fyrudden

Detta är vår normala angöringsplats i hamnen

Hållplatsen i Fyrudden
/